KÉPZÉSI ISMERTETŐ

Képzés megnevezése:

Vízszigetelő, melegburkoló

Országos Képzési Jegyzék száma:

32 582 06

Bizonyítvány:

OKJ bizonyítvány

Felvételi feltételek:

 

Iskolai végzettség:

alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet 3. mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Foglalkozás egészségügyi vizsgálat:

Szükséges

Életkor:

16. illetve 18. életév betöltése (a 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint)

Megszerezhető szakképesítés:

Vízszigetelő, melegburkoló szakképesítés

Betölthető munkakör:

FEOR: 7531 Szigetelő, 7534 Melegburkoló

 

A képzés időtartama, lebonyolítása

Összes óraszám: 480 óra

 

Modul azonosítószáma

Modul megnevezése

óraszám

elmélet

gyakorlat

10101-12

Építőipari közös tevékenység

10

54

11350-12

Alépítményi szigetelések

10

42

11351-12

Üzemi vízszigetelés

6

48

11352-12

Csapadékvíz szigetelés

8

54

11353-12

Melegburkolás előkészítése

6

64

11354-12

Melegburkolási technológiák

8

74

11497-12

Foglalkoztatás I.

60

0

11499-12

Foglalkoztatás II.

18

0

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

18

0

 

Összesen:

144

336


 

A képzés időtartama alatt megengedett igazolt hiányzás mértéke: maximum 96 óra

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele a modulzáró vizsgák sikeres teljesítése.

A képzés írásbeli, gyakorlati és szóbeli komplex szakmai vizsgákkal zárul.

A szakmai vizsga szervezését a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján a Csúcs’ 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft-vel együttműködve végezzük.

Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások:

Előzetes tudásszint felmérés

 

 

Álláskeresési technikák oktatása

 

 

 

 

A képzés tervezett kezdési és befejezési időpontja:

2019. január - 2019. május

 

 

 

A képzés időbeosztása:

naponta 8:00 és 17:00 óra között

 

 

 

 

Vizsgák várható időpontjai:

Központi írásbeli:

2019. május

 

Gyakorlati:

2019. május

 

Szóbeli:

2019. május

 

 

 

 

 

A képzés intenzitása:

heti 5 nap

napi 6 óra

heti 30 óra (elmélet)

 

 

heti 5 nap

napi 8 óra

heti 40 óra (gyakorlat)

 

 

Képzési helyszínek:

Elméleti képzés

Kereskedők, Vállalkozók Tolna Megyei Egy. (KISOSZ) 7100 Szekszárd, Arany János u. 17-21.

Gyakorlati képzés

Mester Szakképzési. Átképzési és Szolgáltató Kft 7100 Szekszárd, Tartsay ipartelep 3.

Tervezett létszám:

12 fő

A képzés költsége:

379.680,-Ft (A képzés költsége magában foglalja a tanfolyamon való részvétel, a szükséges tankönyvek, jegyzetek, eszközök díját!)

Vizsgadíj:

30.192,- Ft (A tanfolyam költsége tartalmazza)

 

 

Jelentkezni lehet:

Tolna Megyei Kormányhivatal lakóhely szerinti illetékes Járási Hivatalaiban

Tanfolyammenedzser:

Jenőfi Zoltán Telefon: 06-1-276-3111/108 mellék